O kampanii

W październiku 2018 r. rozpocznie się się X edycja kampanii społecznej „Warszawska Linia Edukacyjna”.

Jest to projekt edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych, prowadzony w każdy piątek roku szkolnego w tramwaju. Podczas tramwajowych lekcji młodzież szkolna uczy się prawidłowego udzielania pierwszej pomocy, poznaje zasady bezpiecznej podróży tramwajem. W bieżącym roku szkolnym odbędzie się 56 lekcji dla ponad 1000 uczniów.

Kampania cieszy się ogromnym zainteresowaniem szkół – w 9-ciu poprzednich edycjach wzięło udział ponad 9 000 dzieci.

Nadeszło wiele listów z podziękowaniami od uczniów i nauczycieli za możliwość uczestniczenia w tramwajowych lekcjach, które poprzez swoją ciekawą formę są dobrze odbierane przez dzieci, a przez to chętnie stosowane w praktyce.

Podczas jazdy tramwajem młodzież poznaje zasady bezpiecznego podróżowania środkami komunikacji miejskiej, konsekwencje nieprzestrzegania przepisów obowiązujących w komunikacji miejskiej np. braku ważnego biletu na przejazd czy aktów wandalizmu oraz uczy się jak należy prawidłowo reagować na zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu człowieka.

Każdy uczeń otrzymuje zestaw ratunkowy do udzielania pierwszej pomocy oraz kamizelki odblaskowe i materiały edukacyjne, utrwalające zdobytą wiedzę.

Praktyczną część zajęć w tramwaju współczesnym prowadzą pracownicy Nadzoru Ruchu TW, a także policjanci z Komendy Stołecznej Policji. Pokaz udzielania pierwszej pomocy prezentują ratownicy z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego s12.

Organizatorami kampanii są: Tramwaje Warszawskie, Komenda Stołeczna Policji, Zarząd Transportu Miejskiego, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12.

Podczas lekcji w nowoczesnym i zabytkowym tramwaju uczymy:

  • przepisów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego
  • zasad bezpiecznego podróżowania
  • zasad kulturalnego zachowania
  • zasad udzielania pierwszej pomocy

Uprzejmie informujemy, że zapisy na lekcje w tramwaju w roku szkolnym 2018/2019 zostały zakończone.

Pula miejsc została wyczerpana.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą działań edukacyjnych Tramwajów Warszawskich realizowanych w ramach drugiej kampanii społecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „Bądźmy Razem Bezpieczni”. 

Więcej informacji w zakładce „Zapisy” i na stronie kampanii: www.brb.waw.pl