Edukacja

Pierwsza pomoc

W czasie lekcji Warszawskiej Linii Edukacyjnej ratownicy z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego s12 tłumaczą dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy. Następnie uczniowie ćwiczą na specjalistycznych fantomach pod czujnym okiem ratowników.
Młodzież dowiaduje się, jak należy prawidłowo zachować się w sytuacji zagrożenia życia, powiadomić pogotowie ratunkowe i udzielić pomocy nieprzytomnej osobie.
Ratownicy wyjaśniają także, jak używać maseczki do sztucznego oddychania. Każdego roku dzieci uczestniczą w zajęciach bardzo aktywnie i z wielkim zainteresowaniem.

 

Kultura w podróży

 • Przed wejściem do środka komunikacji miejskiej zawsze stań w taki sposób, aby umożliwić wysiadanie innym.
 • Przepuszczaj przodem osoby starsze, niepełnosprawne, z bagażem z wózkami i kobiety z dziećmi.
 • Pomagaj wsiąść tym, którzy mają z tym kłopoty. Nie pchaj się na siłę do środka, zwłaszcza gdy jest tłok. Staraj się wsiąść do tramwaju delikatnie, przepraszając równocześnie osoby, które już znajdują się w środku.
 • Zawsze staraj się być uprzejmy wobec innych pasażerów, nie odmawiaj drobnych przysług jak, np. skasowanie biletu, wniesienie bagażu.
 • Jeśli do tramwaju wsiądzie osoba starsza, niepełnosprawna lub kobieta w ciąży to koniecznie ustąp miejsca siedzącego. Nie oglądaj się na innych – miejsca zawsze ustępuje osoba bardziej kulturalna.
 • Pamiętaj, żeby miło traktować motorniczego. Jeżeli coś w zachowaniu motorniczego Ci nie odpowiada grzecznie mu o tym powiedz. Wówczas atmosfera podróżowania nadal będzie przyjemna.
 • Nie rozmawiaj głośno ze znajomymi czy przez telefon komórkowy. Rozmowę należy prowadzić tak, by nikomu nie przeszkadzała np. w czytaniu lub nauce. Jeśli to możliwe wycisz dzwonek telefonu na czas podróży.
 • Jeśli podczas jazdy tramwajem zajmujesz miejsce siedzące to staraj się uważać, żeby nie ubrudzić butami siedzenia ani ubrania osoby siedzącej naprzeciwko.
 • Podczas jazdy tramwajem staraj się nie jeść ani nie pić, ponieważ możesz ubrudzić siebie, innego pasażera lub siedzisko.
 • Nie krzycz i nie biegaj w tramwaju, bo to nie jest ani grzeczne ani bezpieczne. Jeśli jednak zrobisz niechcący coś niedozwolonego to koniecznie przeproś.
 • Pamiętaj – miła podróż to skasowany bilet i uśmiech na twarzy

Wsiadając do autobusu w towarzystwie osoby ważniejszej czy starszej, przepuszczamy ją przodem. Wysiadamy pierwsi, pomagając wysiąść towarzyszącej nam kobiecie lub osobie starszej, przez podanie jej ręki. Gdy jesteśmy w autobusie, tramwaju czy metrze, powinniśmy, tak nakazuje dobre wychowanie, pamiętać o tym, że obok są inni ludzie, którzy mają określone prawa i potrzeby, których prawa powinniśmy respektować, a potrzeby, w miarę możliwości, brać pod uwagę. Jeżeli nie jesteśmy w bardzo podeszłym wieku, schorowani czy osłabieni chorobą lub niepełnosprawni, mamy, co powinno być dla wszystkich (ale coraz częściej nie jest) oczywiste, obowiązek, tak moralny, jak i podpowiadany przez savoir-vivre, ustąpienia miejsca tym, którzy są od nas słabsi czy zdecydowanie starsi, nie mówiąc już o osobach niepełnosprawnych. Gdy zajmujemy miejsce przeznaczone w świetle przepisów dla osób niepełnosprawnych, mamy także taki obowiązek w świetle prawa. Zawsze tak stajemy przed wejście do środka komunikacji miejskiej, by umożliwić innym wysiadanie. Przepuszczamy przodem osoby starsze, niepełnosprawne, z wózkami, z bagażem i kobiety (jeżeli jesteśmy mężczyznami). Pomagamy wsiąść tym, którzy mają z tym kłopoty. Nie pchamy się, brutalnie do środka, gdy jest tłok. Postarajmy się to zrobić delikatnie, przepraszając równocześnie osoby, które już znajdują się w środku.